BADER
Specjalista/-ka ds. Personalnych - Nowa Sól

Do firmy Bader Polska Sp. z o.o. w Nowej Soli poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Specjalista/-ka ds. Personalnych

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • rekrutacja pracowników
 • rozliczanie czasu pracy
 • współpraca z agencjami pośrednictwa pracy

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie średnie, wyższe w zakresie kadr - mile widziane
 • 1 rok doświadczenia na tożsamym stanowisku - warunek konieczny!
 • bardzo dobra znajomość prawa pracy
 • znajomość pakietu MsOffice, zwłaszcza Excel - warunek konieczny!
 • znajomość SAP - mile widziana
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego - mile widziana
 • prawo jazdy kat. B
 • doświadczenie w pracy z klientem
 • odporność na stres, odpowiedzialność, silna motywacja do podjęcia zatrudnienia

 

Oferujemy:

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznym zespole, w dużej, nowoczesnej i stabilnej firmie
 • atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od posiadanych kwalifikacji i jakość świadczonej pracy
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na okres próbny
 • terminową wypłatę wynagrodzenia za pracę
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Jak dołączyć do naszego zespołu?

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy składać osobiście Wojska Polskiego 34, Nowa Sól, lub za pośrednictwem e-maila pracaNS@bader-leather.com

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego u Administratora danych.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

Administratorem danych osobowych jest BADER POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mostowa 1, 59-700 Bolesławiec, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000079650 (REGON 930766624, NIP 8991027316), telefon +48 75 616 17 00, e-mail: info-pl@bader-leather.com.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „a”, „b”.
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Brak podania danych osobowych spowoduje, że proces rekrutacyjny, wobec osoby, której dane dotyczą, nie będzie przeprowadzony. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych Administratora danych i mogą być wykorzystane do przeprowadzanie procesu rekrutacyjnego w przyszłości.
Dane osobowe kandydatów są przechowywane przez okres przeprowadzania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu są przechowywane w bazie danych kandydatów przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Dane będą udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego.
Przysługuje mi wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Oświadczam, że dane osobowe podaję dobrowolnie.