BADER

За фирмата

Доставчик:

 

BADER GmbH & Co. KG
Metzgerstraße 32-34
73033 Göppingen
имейл: info@bader-leather.com

 

Телефон: +49 7161-6728 0
Факс: +49 7161-6728-700

 

http://www.bader-leather.com

 

 

ЕИК. DE 145 473 363
Търг.регистър: Amtsgericht Ulm HRA 530305
Комплементар: BADER Verwaltungsgesellschaft mbH

Търг.регистър: Amtsgericht Ulm HRB 532202

 

Управители:
Thomas Bader

Bent Dreilich

Juergen Erb

Marcus Roehling

Lothar Bauhofer

 

Отговорен редактор:
Udo Haug, виж адреса горе

Изключване на правна отговорност

1. Съдържание на онлайн офертата

Авторът не поема никаква гаранция за актуалността и точността.

По принцип е изключена отговорност относно материални и нематериални щети, причинени от ползването или неползването на предложената информация респ. вследствие на използването на невярна и непълна информация, в случай че от страна на автора не съществува доказуема умишлена вина или вина заради груба небрежност.

Всички предложения са необвързващи. Авторът изрично си запазва правото, понякога или окончателно да променя части от страниците или цялата оферта (уебсайт) без предварително съобщение, да допълва,  изтрива или да прекратява публикуването им.

 

2. Препратки и линкове

При преки или косвени препратки до чужди уебсайтове („хиперлинкове”), които се намират извън сферата на отговорност на автора, задължение за поемане на отговорност ще влезе в сила само в случай, когато авторът е запознат със съдържанието, това е технически възможно за него и не е установено незаконно съдържание в съответно препратените страници. Авторът няма влияние върху настоящото и бъдещо оформление, съдържанието или авторството на свързаните  страници. Затова той ясно се дистанцира от всички съдържания на всички взаимно свързани страници, които са променени след задаване на линковете. Това определение се отнася за всички линкове и препратки, включени в нашия уебсайт, както и за чужди записи в подготвените от автора книги за гости, дискусионни форуми и адресни списъци.

За незаконни, погрешни или непълни съдържания и особено за щети, които възникват от използването или неползването на подобни предлагани информации, носи отговорност единствено оферентът на страницата, до която е направена препратка, а не този, който само препраща до съответна публикация посредством линкове.

 

3. Авторско право и защита на търговската марка

Авторът се старае да използва аудио записи, последователности от видеокадри и текстове или да прибягва до електронни графики, аудио записи, последователности от видеокадри и текстове, които не са лицензирани.

Всички назовани в интернет офертата (уебсайт) и евентуално защитени от трети лица марки и търговски знаци подлежат абсолютно на разпоредбите на съответно действащото право на защита на търговската марка и правото на владение на съответно регистрираните собственици. Не следва само въз основа на самото назоваване да се прави заключение, че търговските марки не са защитени от правата на трети лица!

Авторското право за публикувани и създадени от самия автор обекти остава действащо единствено за автора на страниците. Размножаване или употреба на такива електронни графики, аудио записи, последователности от видеокадри и текстове в други електронни или печатни публикации не се разрешава без изричното съгласие на автора.

 

4. Защита на личните данни

Ако в интернет офертата съществува възможност за въвеждане на лични или бизнес данни (имейл адреси, имена, адреси), разкриването на такива данни от страна на потребителя е на изрично доброволна основа. Използването и заплащането на всички предложени услуги е разрешено – ако е технически възможно и приемливо – и без да се посочват такива лични данни респ. при посочване на анонимни данни или употреба на псевдоним. Не се разрешава използването на публикуваните в  Impressum (Информация за фирмата) или сравними данни като пощенски адреси, телефонни и факс номера, както и имейл адреси от трети лица за изпращане на неизисквана настоятелно информация.

Категорично се запазва правото на задействане на юридически мерки срещу изпращачи на така наречените спам имейли при нарушения на настоящата забрана.

 

5. Правно действие на това изключване на отговорност

Изключването на отговорност трябва да се разглежда като част от тази интернет оферта (уебсайт). Ако части или отделни формулировки на този текст не съответстват, вече не съответстват или не напълно съответстват на действащото правно положение, останалите части на документа остават непроменени по отношение на своето съдържание и валидност.