BADER

поверителност

BADER участва в TISAX

TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) е стандарт за информационна сигурност, определен от автомобилната индустрия, който е изведен от международния стандарт ISO/IEC 27001. Асоциацията ENX (https://enx.com/tisax) подкрепя общото приемане на оценките за информационна сигурност в автомобилната индустрия с TISAX от името на VDA.

Като партньор за развитие на автомобилната индустрия, като участници в TISAX ние отговаряме на настоящите и бъдещите изисквания. Системата за управление на информационната сигурност е компонент на интегрираната система за управление на BADER. Със своите обширни организационни и технически мерки за сигурност тя защитава поверителността, наличността и целостта на информацията както на клиентите и служителите, така и собственото ноу-хау на фирмата.

 

Ориентираме се по анкетата за оценка на информационната сигурност на Сдружението на автомобилната индустрия (VDA ISA) съгласно версия 5.0. Оценката е извършена от доставчика на услуги по контрол TISAX TÜV Rheinland.

 

TISAX и резултатите на TISAX не са предназначени за широката общественост и могат да бъдат достъпни само чрез портала ENX: https://portal.enx.com/en-en/TISAX/tisaxassessmentresults

 

Participant ID: PFLXVH

Scope ID: S48MC0

Assessment ID: ATC1CY-2

Bader GmbH & Co. KG, Metzgerstraße 32-34, D-73033 Göppingen

Информационна сигурност (данни с много високи изисквания за защита), защита на прототипи.

Информация за защита на данните
Декларация за поверителност

Радваме се интереса Ви към нашата уеб-страница. Защитата на Вашите данни е от огромно значение за нас. Във връзка с това, предоставяме подробна информация как боравим с Вашите данни.

 

Отговорна страна по Раздел 3 [Федерален закон за защита на данните]

Bader GmbH & Co KG
Metzgerstrasse 32-34
73033 Goeppingen

 

Обща информация

При посещение на уеб-сайт (без значение дали това е нашият сайт или някой друг) или разглеждане на картинки в интернет или слушане на музика, Вашият браузер (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera и др.) данни се предават към уеб сървъра. Примери за предадени данни е страницата, от която се сваля файла /референт/, име  на файла, дата и време на запитването, количество прехвърлени данни, статут на достъп /прехвърлени данни, не намерени данни и т.н./ и описанието на типа на уеб-браузера, който се използва.

 

Декларация относно обработката на данни

Бисквитките са малки файлове, които се смъкват на твърдия диск на посетителя. Те правят възможно задържането на информация за определен период от време и идентифициране на компютъра на посетителя. Може да изберете опцията на настройките на вашия браузер, която ще покаже съобщение, когато бисквитките се съхранят на Вашия компютър. По този начин използването на бисквитки става ясно.

Ние използваме сесийни бисквитки. Те автоматично се изтриват, когато затворите браузера.

Ние използваме постоянни бисквитки и сесийни бисквитки.

Не информираме конкретно за съхраняването на бисквитки. Моля обърнете внимание, че може да направите подходящите настройки на Вашия браузер (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari и др.), така че да получите съобщение при съхраняване на бисквитки. Обърнете внимание, че може да направите необходимите настройки в браузера си (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari и др.) или с цел даване на общо съгласие за съхранение на бисквитки или да изисква съгласието Ви преди съхраняването на бисквитка.

Нашето решение е да не се използва форма за контакт. Може да се свържете с нас по електронна поща, телефон или по пощата.

Използваме криптирано предаване на данни.

Ние използваме инструмента за анализ Piwik за оптимизиране на нашия уеб сайт. Piwik използва бисквитки (вижте по-горе). Информацията за използването на нашия сайт остава анонимна, прехвърля се към нашите сървъри и се използва за анализ на общото поведение на посетителите. Вашият IP адрес се обработва в анонимна форма.

Ако не желаете Вашите данни да се съхраняват и обработват, моля премахнете отметката в кутийката по-долу (в полето Възражение). Отстраняването на отметката активира бисквитки, които дават възможност на Piwik да разпознае, че не желаете Вашите данни да се обработват. Моля запомнете: ако изтриете бисквитките, тези бисквитки също ще бъдат изтрити и Вашите данни ще се обработят отново след това.

Може да решите тук дали да позволите на Вашия браузер да съхранява уникална бисквитка за анализ на мрежата на Вашия компютър; тази бисквитка ще позволи на оператора на уебсайта да запише и анализира разнообразни статистически данни. Ако желаете да блокирате това, кликнете на следния линк, за да запазите Piwik дезактивираща бисквитка на Вашия браузер.

 

ВЪЗРАЖЕНИЯ:

 

Този уебсайт не използва никакви социални плъгинс. Данните не се прехвърлят към никакви социални мрежи.

Ние не предаваме Вашите данни на трети страни.

 

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Като потребител, имате право да поискате информация относно това какви данни сме съхранили за Вас и с каква цел. Още повече, Вие може да поискате корекция на грешки в данните или изтриване на данните, които незаконно са съхранени, или, за които, няма нужда да се съхраняват..

ЗАБЕЛЕЖКИ ЗА ПРОТИВОРЕЧИЕ
Ние събираме описаните по-горе данни за определените цели. Ако не желаете да правим това, може по всяко време да направите възражение (и за в бъдеще), като се свържете със служителят, отговорен за защита на информацията

 

 

 

 

Служител, отговорен за защита на информацията

Verena Ahlswede
- externer Datenschutzbeauftragter -
HUBIT Datenschutz
Email: info@hubit.de
Webseite: www.hubit-datenschutz.de
Телефон за защита на информацията: + 49 421 3311430 0

 

 

Разни

Много често данните могат да се възстановят посредством архивните функции на търсачките, въпреки, че информацията е премахната или променена на гореспоменатите интернет сайтове.

Декларацията за поверителност е изготвена от HUBIT-Datenschutz.